Forside > Bestyrelsen, møder og sammensætning

Bestyrelsen, møder og sammensætning

Referat af møde nr. 61, 28. august, 2017

Referat af møde nr. 62, 25 oktober, 2017

Referat af møde nr. 63, 24. januar, 2018 

Referat af møde den den 19. september 2019

Formand

Jørgen Hammer

Nyker Hovedgade 32, 3700 Rønne

56963335

jh@nyker.dk


Næstformand

Esben Ørberg

Søndergade 21, 3700 Rønne 

27 25 80 40

esbenorberg@gmail.com


Kasserer

Bo Johansen

Ellevej 46,3790 Hasle

56 96 50 84

bo.johansen@brk.dk


Bestyrelsesmedlem

Jakob Jensen

Bølshavn 41

3740 Svaneke

56 47 00 20

jj@granhoej-bornholm.dk


Bestyrelsesmedlem

Anders Koefoed Larsen

Kampeløkken 9

3770 Allinge

56 48 06 17

akl@sport.dk


Bestyrelsesmedlem

Arne Ipsen

Slugten 7

Arnager

3700 Rønne

56 97 25 38

abipsen@yuoseepost.dk


Bestyrelsesmedlem

Suppleant for formanden

Asger Pedersen

Møllevej 11

3700 Rønne

40 33 70 76

upedersen@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Suppleant for kassereren

Gert Sørensen

Lundshøjvej 14

3782 Klemensker

56 96 67 05

gertsoersen@ofir.dk


Britta Hansen

Lærkeløkken 6

3770 Allinge

56 96 67 05

britta.m.h@gmail.com
Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening