Forside > Borgerinddragelse > Baggrund > Bornholmske erfaringer

Bornholmske erfaringer

Rapporten "Bornholmske Erfaringer" fra Center for Regional- og Turismeforskning (2005) undersøger tilstanden i lokaldemokratiet efter kommunesammenlægningen på Bornholm. Den anbefaler etablering af en fast mødestrukturer og klare spilleregler for lokaldemokratiet, hvis borgerforeningerne skal spille en aktiv rolle i samarbejdet med den nye storkommune. Rapporten konkluderer også at ”Det er lysten der driver værket” i frivillige foreninger som borgerforeningerne. Derfor kan kommunen ikke forvente at ildsjælene i borgerforeningerne nødvendigvis repræsenterer flertallet af borgere i lokalområdet. Det vil sige at demokratisk kontrol overvejende må sikre ad andre veje. Hvis man ønsker at borgerforeningen (eller en fællesforening) skal kunne udtale sig som repræsentant for lokalsamfundet, er det imidlertid vigtigt at borgerforeninger formår at sikre et mandat fra de øvrige foreninger, råd og bestyrelser der eksisterer i lokalsamfundet (for eksempel gennem jævnlige fællesmøder, eller eventuelt ved at danne en paraply-organisation/fællesorganisation).

”Ønsker en borgerforening i en konkret sag at have en vis politisk gennemslagskraft, er det vigtigt, at den har et tydeligt mandat fra lokalsamfundet, anbefaler forfatterne til rapporten. Det kendetegner foreninger i al almindelighed, at de har et specifikt og snævert fokusområde, som vi ser det i idrætsforeninger, pensionistforeninger, brugsforeninger mv. Borgerforeningerne derimod har inden for deres lokalområde et tværgående sigte, og bør som sådan sikre sig en bred opbakning og forankring af den “politik”, der føres. Det er forskelligt, “hvor gode” de bornholmske borgerforeninger er til at inddrage borgerne og andre lokalforeninger, råd og institutioner i deres arbejde. Man kunne eventuelt i regi af BBS diskutere, hvorledes man i forskellige situationer kan sikre sig et tydeligt mandat fra lokalsamfundet.” (Bornholmske Erfaringer side 16).

Rapporten nævner også at borgerforeninger får nemt et vist konserverende præg. Dn peger derfor på at der ligger en vigtig udfordring for borgerforeningerne i også at fokusere på at tænke nyt og bidrage til at redefinere lokalsamfundets rolle i fremtidens samfund (som det fx har været tilfældet i områdefornyelsesprojekterne i Gudhjem og Sandvig). En anden udfordring ligger i at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

Hent hele rapporten her: http://www.crt.dk/media/Bornholmske_Borgerforeninger_AH.pdf

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening