Forside > Borgerinddragelse > Baggrund > Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitik

I Bornholms landdistriktspolitik (vedtaget i november 2006) indgik borgerinddragelse som den ene af to hovedmålsætninger:

  • "Der skal arbejdes aktivt for at inddrage borgerne i den lokale udvikling, og herigennem frigøre de mange idéer og kræfter, der knytter sig til borgernes lokale identitet og entusiasme. Borgerne skal have en berettiget følelse af at blive hørt og taget alvorligt, både individuelt, via borgerforeninger, brugerstyrelser mv. Ligeledes skal nærdemokratiet sikre respekt for forskellighederne i de bornholmske landdistrikter, og bevare denne mangfoldighed.
  • Borgere, borgerforeninger og andre landdistriktsaktører skal sikres en let tilgang til regionskommunens virksomheder og fagsekretariater, der beskæftiger sig med sager i relation til landdistriktsudvikling."

Målsætningen blev udmøntet i landdistriktspolitikkens handlingsplan, hvor punkt 3 bl.a. lyder:

  • "At få et overblik over og formuleret en samlet strategi for borgerinddragelse, herunder brugerdemokrati, lokaldemokrati og projektdemokrati, som anbefalet i regeringens tænketank om nærdemokrati, september 2005. Serviceeftersynet kan også bruges til at afdække evt. behov for kompetenceudvikling af de borgere, der er medlemmer af diverse råd."

Det er bl.a. med udgangspunkt i landdistriktspolitikken, at den nuværende stilling som 'landdistriktscoach' er blevet skabt, støttet af LAG-Bornholm, Indenrigs- og Socialministerits landdistriktspulje samt BRK.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening