Forside > Projekter > Borgerinddragelse > Møder og referater

Møder og referater

En sammenfatning fra gruppedrøftelserne på borgermødet den 17. marts 2011 kan læses her.

Landdistriktsforum 2010 var kombineret med høringsmøde om kommunalbestyrelsens forslag til en politik for borgerinddragelse. Mødet blev holdt den 15. november 2010 på Sognegården i Østermarie og trak 80 deltagere til fra hele øen, her i blandt mange fra øens borgerforeninger/byting/fællesråd. Referat fra Landdistriktsforum kan læses på www.lag-bornholm.dk/nyheder.  Gruppearbejde blandt deltagerne producerede et idé-katalog som vil blive brugt i forbindelse med en arbejdsgruppes videre arbejde med en strategi for borgerinddragelse. Se Ide-kataloget her.

Temamøde om borgerinddragelse for Kommunalbestyrelsen, den 3. juni 2010. Se notat om borgerinddragelsen på Bornholm, skrevet af analysekonsulent Kristian Pihl, BRK, og landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard, LAG-Bornholm.

Se Power-point præsentation lavet af Rikke Brandt Broegaard til temamødet.

Landdistriktsforum 2009 (30. september) havde borgerinddragelse som sit hovedtema. Oplæggene handlede om den vanskelige men nødvendige proces, som borgerinddragelse er. Jørgen Hammer påpegede, at der i dag, 6 år efter kommunesammenlægningen på Bornholm, lyder stadig flere kritiske røster fra borgere, der føler sig overhørt. Overordnet set pegede mødet på vigtigheden af dialog (og ikke kun information), og af en tidlig inddragelse. Der var et udbredt ønske om at ’blive taget med på råd’ på en formaliseret måde. Det skal ikke være 30 gange om året til ’brandslukning’, men en fremadrettet proces der skal fokusere på de større temaer, hvor der skal tages beslutninger i det kommende år. Vi vil som borgere gerne ytre os om de store linjer i vigtige temaer som energi, skole og udviklingsstrategier, for at nævne nogle få eksempler. (Det fulde referat fra mødet kan findes på http://www.lag-bornholm.dk/Nyheder/Landdistriktsforum%202009.aspx )

Referat fra arbejdsmøde om dialog og tidlig borgerinddragelse den 12. maj 2010,  indkaldt af BBS, i Pedersker Samlingshus er kan downloades fra følgende link:

Referat fra møde om borgerinddragelse 12. maj 2010

Materiale udsendt fra landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard til borgerforeninger og byting den 5. maj 2009 med blandt andet et spørgeskema om borgerinddragelse, kan downloades her:

Oplæg til debat (pdf)
Principper - til inspiration (pdf)
Eksempel på borgerinddragelsespolitik (fra Assens kommune) (pdf)
Værktøjskasse - mulige metoder til borgerinddragelse (pdf)
Borgerinddragelse_baggrundspapir (pdf)

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening