Forside > Borgerinddragelse > Værktøjer

Værktøjer

Sideløbende med arbejdet med oplægget til en politik for borgerinddragelse har landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard arbejdet med et udkast til en håndbog i borgerinddragelse.

Formålet med håndbogen er at give embedsværket, politikere og borgere en overskuelig ’værktøjskasse’, der i de indledende dele af håndbogen nævner de forskellige overvejelser, det kan være vigtigt at gøre sig i starten af et forløb med borgerinddragelse. Dette indeholder overvejelser om formål, målgruppe, kommunikation, tid og metoder.

Hovedvægten af bogen er en præsentation af en bred vifte af forskellige metoder, der kan bruges til borgerinddragelse. Det er målet, at bogen skal ligge på BRKs hjemmeside og løbende udbygges med referencer til konkrete erfaringer, samt personer, der har erfaring, og således kan stimulere vidensdeling.

Udkastet indeholder et format til evaluering af borgerinddragelses-forløb, og kan således også bruges til at borgerne giver deres mening til kende om denne eller hin erfaring med forskellige borgerinddragelses-forløb. Det skal understreges, at udkastet til håndbogen endnu kun er at betragte som værende på skitse-plan.

Læse mere om de forskellige værktøjer i menuen til højre.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening

Undermenu