Cafémetoden

Hvorfor er denne metode god at bruge?
Hvis man ønsker mange forskellige inputs til et emne, og hvor drøftelserne helst skal være mangfoldige og rumme mange forskellige temaer. Metoden kan betegnes som en måde at skabe en fælles 'brainstorm' om et tema. Den kan derfor både bruges til en mere generel debat og/eller til at indhøste løse tanker og ideer.

Derimod er den ikke så anvendelig, hvis der er behov for en mere dybdegående granskning af et tema eller at finde løsninger på konkrete udfordringer.

Målgrupper
Metoden kan i princippet henvende sig til alle. Men det er vigtigt at have for øje at formen kræver af deltagerne, at de kan åbne sig op og snakke med en gruppe mennesker, de ikke kender, og at de formår at snakke om mange forskellige temaer indenfor korte tidsrum.

Deltagerne bør desuden være mobile, da man skal bevæge sig mellem borde (formen kan dog tilpasses således, at det kun er bordværten, der flytter bord, men det kan gå ud over dynamikken i drøftelserne).

Tidspunkt
Metoden egner sig som en måde at indsamle tanker og ideer tidligt i en proces (dvs. i idefasen) eller evt. som en del af en evaluering sidst i processen (evaluerings- og formidlingsfasen). Derimod er den ikke så anvendelig på det tidspunkt, hvor der er behov for at gå i dybden med emnet (analyse- og planlægningsfasen).

Hvordan
Kernen i denne metode er, at deltagerne på mødet sidder i grupper rundt om borde. Ved hvert bord drøftes et tema. Efter et kort tidsforløb skifter deltagerne bord og drøfter et nyt tema. Deltagerne kan enten selv vælge frit, dvs. gå hen til et nyt bord (emnet står på et skilt) eller de kan få udleveret en rækkefølge af bordnumre, de skal følge. På den måde når alle deltagere at drøfte flere temaer i løbet af aftenen. Bordenes emner er i forvejen udvalgt og står på skilte på bordene.

Der er behov for følgende personer/roller til at gennemføre processen:
•  En eller flere personer, som kan byde velkommen og forklare folk, hvor de kan sætte sig.
• En person til at styre tiden og guide deltagerne igennem processen, overordnet set.
• En bordvært ved hvert bord. Bordværten skal styre drøftelserne ved bordene, så de holder sig til temaet, udfolder dette og lader alle få mulighed for at udtrykke sig. Bordværten skal ikke fungere som ordstyrer, men derimod facilitere en åben dialog mellem deltagerne. Det er vigtigt at bordværten formår at åbne temaet op frem for at lukke det: Der skal ikke skabes enighed eller træffes beslutninger. Derimod skal det sikres at der udfoldes så mange aspekter af temaet som muligt.
• En referent til at tage noter.

Der er behov for at stort lokale med plads til flere borde og med rigeligt rum imellem bordene. Det er vigtigt med en god akustik, så deltagerne kan høre hinanden og ikke bliver forstyrret af deltagerne ved de øvrige borde. Der kan sidde 4-8 deltagere omkring bordene og op til 10 borde, afhængigt af lokalets størrelse.

Hvert tema bør drøftes i højst 15 minutter, for at fastholde dynamikken. Antallet af skift mellem bordene kan tilpasses formålet, men det er vigtigt at deltagerne oplever flere skift.

Variationer af metoden
Man kan variere metoden på forskellige måder. Én variation kan være, at man giver grupperne mere tid til at drøfte temaet eller kun lader hver gruppe drøfte ét tema. Denne variation kan man kalde 'gruppedrøftelser om temaer'. På denne måde vil man kunne gå mere i dybden med temaerne, men til gengæld miste cafémetodens grundlæggende element, nemlig at indsamle så mange inputs så muligt på kort tid.

Kommunikation
Deltagerne inviteres i god tid og det er vigtigt med tilmelding, så bordopstilling m.v. kan planlægges.

På selve mødet skal deltagerne have en grundig introduktion til metoden - især i forhold til hvad der forventes af dem når de drøfter temaet, samt bordværtens rolle.

Det er også en mulighed at give deltagerne et oplæg om det overordnede tema før de går i gang med drøftelserne.

Forholdsvist hurtigt efter mødet skal deltagerne have en grundig orientering om resultaterne fra mødet og om det videre forløb

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening