Forside > Borgerinddragelse > Værktøjer > Højlunds Forsamlingshus

Højlunds Forsamlingshus

Hvorfor er denne metode god at bruge?
Højlunds forsamlingshus er især god at bruge til at inddrage interessenter, der kommer fra foreninger og organisationer. Der er ikke tale om en eksakt metode som sådan, men snarere om en debatform. Der er fokus på at få en dialog og debat i gang om det givne emne, der er i centrum.

Højlunds forsamlingshus ligger derfor i tråd med paneldebatten, men til forskel fra paneldebatten, er det i Højlunds forsamlingshus centralt, at der bruges en ekstern ordstyrer, der har til opgave ikke kun at lade alle komme til orde men også at holde debatten i gang ved at stille spørgsmål til alle deltagere. (Se nærmere under Hvordan.)

Målgrupper
Metoden begrænser sig ikke til specifikke målgrupper, men kan bruges bredt. Det har dog vist sig, at Højlunds Forsamlingshus især er god at bruge til at inddrage interessenter, der kommer fra foreninger og organisationer.

Tidspunkt
At skabe en debat om et givent emne kan være meget givtigt lige i idefasen (ved f.eks. større renoveringsarbejder, strategiarbejder, politikformuleringsprocesser, byplanlægningsarbejde). Et Højlunds Forsamlingshus kan give mange input til det videre arbejde, skabe ejerskab og udbrede viden om projektet/arbejdsogaven blandt interessenterne.

Et Højlunds Forsamlingshus kan også anvendes, når projektet/arbejdsopgaven er mere konkretiseret, og der er behov for at få kvalificeret arbejdet. Hvorfor det også kan anvendes i analyse- og planlægningsfasen.

Hvordan
Man kan sætte et Højlunds Forsamlingshus op på 2 forskellige måder - enten med eller uden et panel bestående af "eksperter" på det emne, der skal diskuteres. Eksperterne kunne eksempelvis være politikere, repræsentanter fra interesseorganisationer, lokalråd, borgerforeninger mv. eller 'almindelige' interessenter, der har en mening om det emne, der skal debatteres. Panelet kan udelukkende bestå af den ene type af eksperter, f.eks. politikere, men kan også med fordel bestå af eksperter, der kommer forskellige steder fra.

Derudover skal der være en ordstyrer. Denne ordstyrer skal gerne være ekstern, da det giver mulighed for at der lettere kan berøres kontroversielle emner og vinkler. En ekstern ordstyrer i Bornholms Regionskommune kunne eksempelvis være en medarbejder, der ikke til daglig arbejder med det fagområde, der afholder forsamlingshuset. Eller det kan være en helt ekstern person, som f.eks. en journalist eller debattør kan hyres til denne opgave.

Hvis man bruger et panel, er forsamlingshusets forløb, at panelet starter med at komme med nogle korte indlæg, der belyser deres mening om det givne emne. Dernæst er det ordstyrerens opgave at sætte debatten i gang og holde den i gang ved at stille skarpe spørgsmål til både panelmedlemmerne som til tilhørerne. Det er vigtigt også at få tilhørerne til at stille spørgsmål til panelet og derved at holde debatten i gang og 'i kog'. Derudover er det ordstyrerens opgave at samle de forskellige tråde op, der kommer i spil under debatten, og derved have overblikket så ingen emner og vinkler bliver glemt men får mulighed for at blive debatteret.
Såfremt der ikke anvendes et panel i forsamlingshuset, starter debatten med at ordstyreren stiller spørgsmål til nogle udvalgte deltagere. Herefter er ordstyrerens opgaver de samme som beskrevet i afsnittet ovenover.

Kommunikation
For at have dokumenteret debatten, vil det være en god ide at der er nogle referenter til stede, der tager noter og derefter sammenskriver konklusionerne.

Denne sammenskrivning kan derefter kommunikeres ud til deltagerne og andre interessenter og politikere ved at lægge den på hjemmesiden.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening