Forside > Borgerinddragelse > Værktøjer > Informationsmøder

Informationsmøder

Hvorfor er denne metode god at bruge?
Et informationsmøde er godt at bruge til at få afklaret spørgsmål vedrørende en beslutning, som allerede er truffet eller i hvert fald i hovedtræk. Vi skal derfor passe på med ikke at lægge op til, at der kan arbejdes videre med interessenternes kommentarer og input. Vi skal tydeligt signalere, at vi giver information om en allerede truffet beslutning, og at dialogen har det formål at afklare interessenter eller brugeres spørgsmål til den beslutning, og evt. at lave visse justeringer, afhængig af hvor meget der er fastlagt på forhånd.

Informationsmøder kan også være en opfølgning på et afsluttet inddragelsesforløb, og har dermed funktion som et afsluttende element på en længere proces.

Målgrupper
Som udgangspunkt er alle forskellige grupper af interessenter en del af målgruppen. Men der vil nok være nogle grupper af interessenter, der typisk ikke deltager. Det gælder særligt yngre borgere, børnefamilier og borgere med få ressourcer.

Informationsmødets målgruppe kan gøres mere specifik - det afhænger af den enkelte mødes formål og faglige område. Eksempelvis kan man invitere udvalgte brugergrupper eller borgere fra et bestemt område i kommunen.

Informationsmødet kan således både bruges til større forsamlinger og til mindre møder med f.eks. brugergrupper.

Tidspunkt
Informationmøder kan afholdes enten tidligt i et forløb, så interessenterne får mulighed for at stille spørgsmål og få mere af vide eller forholdsvis sent i forløbet, når der allerede er truffet en politisk beslutning.

Hvordan
Et informationsmøde strækker sig typisk kun over 2-3 timer, og består ofte af et oplæg fra politisk og/eller administrativ side, og efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Her kan enten en medarbejder eller politiker fungere som ordstyrer. Der er sjældent behov for mere avancerede dialogmetoder, da formålet er at informere og give viden og ikke at ændre holdning og handling.

Det kan være en fordel at forberede sin præsentation grundigt - og overveje hvilke spørgsmål der kan blive stillet - og undersøge forskellige typer af præsentationsteknikker, for at sikre at budskaberne bliver modtaget og forstået. Afhængig af modtagergruppen kan der f.eks. anvendes tekniske virkemidler som præsentation via pc, fysiske modeller, ren tale uden hjælpemidler, osv.

Kommunikation
Du skal afgøre om der kun er et behov for engangskommunikation, eller om målgruppen forventer at få løbende informationer om temaet/projektet.

Hvis der er behov for løbende formidling, kan det være en god ide at tænke i elektroniske nyhedsbreve, nyheder på hjemmesiden osv. frem for at investere meget tid og kræfter i at samle store grupper af mennesker.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening