Forside > Borgerinddragelse > Værktøjer > Reflekterende team

Reflekterende team

Hvorfor er denne metode god at bruge?
Metoden egner sig til at skaffe dybdegående viden om en bestemt gruppes holdninger og synspunkter om et veldefineret emne. Metoden er derimod ikke velegnet til processer, hvor emnet ikke er klart defineret eller hvor der er behov for en bred idéudveksling.

Målgrupper
Det er vigtigt, at målgruppen består af personer, der ikke er nervøse over at skulle debattere et emne i andres påhør og at deltagerne ved noget om eller har en holdning til det emne, der diskuteres.

Gruppen, som skal debattere, består af de personer fra den målgruppe man ønsker at indhente inputs fra, fx medarbejdere, borgere/brugere, interesseorganisationer.

Det reflekterende team består af repræsentanter fra den gruppe, som ønsker at indhente inputs, fx ledere eller politikere.

Tidspunkt
Mødet egner sig bedst på et tidspunkt, hvor temaet for drøftelserne er veldefineret og konkret, og hvor det står klart hvilke emner/produkter man ønsker feed-back på.

Hvordan
Metoden består af to dele:
1. På baggrund af et skriftligt oplæg igangsættes først en fokuseret gruppe-debat, hvor én gruppe drøfter et tema og hvor et 'reflekterende team' lytter uden at deltage i debatten. Debat-gruppen og det reflekterende team sidder adskilt fra hinanden, men alligevel så tæt, at teamet kan lytte til gruppens debat.
2. Dernæst bidrager det reflekterende team med deres refleksioner om debatten og går i dialog med gruppen.
Deltagerne i gruppedebatten kan på baggrund af egne erfaringer og det foreliggende skriftlige oplæg deltage aktivt i debatten. Derefter lytter de til kommentarer fra det reflekterende team og går i dialog med det reflekterende team.
Det reflekterende team er først lyttende og få derefter mulighed for at uddybe og perspektivere de synspunkter, der er kommet frem under første del.

Der er behov for en facilitator til at guide deltagerne igennem den overordnede proces samt de konkrete drøftelser. Herudover er der behov for en referent.

Det valgte lokale skal kunne skabe luft mellem debat-gruppen og det reflekterende team.

Den fysiske opstilling skal i første omgang fremme "tæthed", koncentration og tryghed blandt de 10 deltagere, som indgår i debatten sammen med facilitatoren. I anden omgang skal gruppen kunne "åbne op" og også fysisk invitere det reflekterende team ind i debatten.

Kommunikation
Den vigtigste del af kommunikationen består af det skriftlige oplæg om temaet, som deltagerne har fået udsendt i forvejen. Oplægget skal lægge op til debat og gøre det klart, hvad emnet for debatten bør være på mødet.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening