Forside > Borgerinddragelse > Værktøjer > Survey som dialogform

Survey som dialogform

Hvorfor er denne metode god at bruge?
Hvis du har behov for at få meget viden på forholdsvis kort tid samtidig med at interessenternes forhåbninger og forventninger kan klarlægges. Indsamlingen af viden om og holdninger til et emne foregår ved at bede deltagerne om at forberede en række spørgsmål, som de stiller til hinanden om emnet og derefter samler op på.

Metoden er også god at bruge, hvis det giver mening at interessenterne også får andre interessenters synspunkter og derved ikke kun egne i en (form for) dialog med hinanden. Herved bliver der samlet meget viden ind på forholdsvist kort tid.

Målgrupper
Metoden er velegnet til alle målgrupper, som ikke har noget imod at samarbejde i grupper og at tale med mange forskellige mennesker om et bestemt tema. Metoden kræver en vis mobilitet fra deltagerne, der skal gå rundt og interviewe hinanden.

Der kan deltage mellem 20 - 100 deltagere.

Tidspunkt
Metoden er god at anvende tidligt i en proces, hvor det gælder om at afdække mange forskellige synspunkter og holdninger, eller sent i processen som en evaluering, der skal afdække oplevelsen af et forløb el. lign.

Hvordan
Metoden er opdelt i 4 faser, og tager i alt 1½ - 2 timer:
1. Formulering af spørgsmål i grupper ud fra temaer, som er valgt på forhånd. Der kan evt. vedlægges vejledende eksempler på spørgsmålsformuleringer. Gruppen bestemmer selv, om flere/alle fra gruppen skal stille det samme spørgsmål, eller om alle skal have forskellige spørgsmål. Varighed: 20-25 min.
2. Undersøgelse: Stille spørgsmål og notere svar. Alle rejser sig op og går rundt og interviewer hinanden 2 og 2 (dobbeltinterview), hvor man på skift stiller sit spørgsmål og noterer den andens svar. Man må gerne spørge ind til det, den anden svarer. Man går hen til nogen, man ikke kender godt i forvejen .... Max. 5-7 min. pr. dobbeltinterview. Varighed: 30-35 min.
3. Opsamling og produktion af vægavis: Meningskondensering / -kategorisering. Hver gruppe skriver en vægavis, hvor de samler, prioriterer og formidler de svar, gruppen har indhentet. Varighed: 20-30 min.
4. Formidling: Fernisering af vægaviser. Hver gruppe fremhæver et antal pointer (afstemt med antal grupper og tiden til rådighed). Varighed: 20-30 min.
Bordopstilling i øer med 5-10 pladser ved hvert bord
Kort med tema og evt. eksempler på spørgsmål på alle borde
Papkort/ små blokke + kuglepenne til at skrive spørgsmål og svar ned på (hårdt underlag en fordel)
Flip over + tuscher på hvert bord til at dokumentere ved at lave en vægavis.

Kommunikation
Husk at forklare formål samt alle faser i processen grundigt for deltagerne. Det er også vigtigt at formidle resultaterne af forløbet efterfølgende.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening