Brugerråd

Retningslinjer for de af BBS udpegede repræsentanter i diverse brugerråd/udvalg/repræsentantskaber mv. (i det følgende kaldet brugerråd):

Flere og flere virksomheder og institutioner får øjnene op for fordelene ved at have brugerråd, hvori også BBS er repræsenteret.

Det kræver af os, at vi forbereder os til opgaverne i brugerrådene, og at vi sikrer, at repræsentanterne har et mandat fra Samvirkets generalforsamling.

Pr. april 2019 er BBS repræsenteret i følgende institutioner og virksomheders brugerråd:

For at sikre, at alle repræsentanter har et mandat fra generalforsamlingen, har generalforsamlingen den 22. april 2010 tiltrådt, at det med virkning fra 2011 gælder, at: